ศธจ.ยโสธร นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ  สายกระซิบ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคล จิตอาสา ๙๐๔ และบุคลากรสำนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / รอง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดยโสธร เป็นผู้นำจิตอาสาพระราชทาน มีรอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร (ท) ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่่ และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประกอบด้วย การเก็บกวาดเศษขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ  ณ บริเวณสวนสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวลำน้ำทวนฝั่งซ้าย ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  วันที่ 28 ธันวาคม 2565