ศธจ.ยโสธร นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย จิตอาสา ๙๐๔ และบุคลากรสำนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / รอง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดยโสธร เป็นผู้นำจิตอาสาพระราชทาน มีรอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร (ท) ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่่ และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประกอบด้วย การทำความสะอาด การเก็บกวาดเศษใบไม้ ตัดหญ้า ทาสี และเยี่ยมชมห้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ณ โรงเรียนเมืองยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖