ดร.สามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมกับนายพินิจ โคตะการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ศึกษานิเทศก์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายพวงมาลา  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565  เวลา 07.00 น.และเวลา 18.00 น.

โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จำนวน 89 รูป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมี อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร พ่อค้าและประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร