วันที่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  นางสาวพัชลี  เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  มอบหมายให้ ดร.สามารถ  ผ่องศรี  รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรา  บรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้มเติมความสุข” ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีนายสุวัฒน์  เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกิจกรรม มอบเวชภัณฑ์ยา ผ้าห่ม ให้กับประชาชน ตลอดจนร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมรักการอ่านให้กับ ผู้เรียน ณ โรงเรียนบ้านดู่ลาด ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จังหวัดยโสธร มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ คน