ศึกษาธิการจังหวัดยโสธรลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมความเป็นอยู่ของนักเรียน จำนวน ๒ ราย เพื่อมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านนาดี ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้วและ โรงเรียนบ้านดงยาง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยได้รับการบริจาคสิ่งของจากบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร