26 – 27 ตุลาคม 2565 และ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมทำกิจกรรม 5 ส BIG Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงานให้มีความสะอาด ร่มรื่นเป็นระเบียบ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และตกแต่งห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี