13 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางเชาวนีย์  สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณวัดทองนพคุณ อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี