18 ม.ค. 66 เวลา 08.30 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวัดเนรัญชราราม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีฯ