วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย กล่าวคำรายงาน ณ โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย