วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ต่อติด รองศึกษาธิการจังหวัดเลย นำข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ทำกิจกรรม ๕ ส. “Big Cleaning day” บริเวณโดยรอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยควบคุ๋กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงาน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง