ศธจ.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

           วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเฉลิมชัย  แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ต่อติด รองศึกษาธิการจังหวัดเลย นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย ไว้ดพระสวดมนต์และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนืองใน “วันพระราชทานธงชาติไทย” ครบรอบ ๑๐๕ ปี เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาิไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

https://www.youtube.com/embed/sFnDx6h_Pno

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง