ศธจ.เลย ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 

                   วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ศึกษาธิการจังหวัดเลย มอบหมาย กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มพัฒนา การศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    จังหวัดเลย