ศธภ.๒-กิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมกันทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปรับปรุงทำความสะอาดอาคารริมน้ำ
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ หลังสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูสะอาดตาแก่ผู้มาติดต่อ และประชาชนทั่วไป