ศธภ.๒-กิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ และบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ 
ได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณรอบสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และชุมชนถนนเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดอาคารห้องประชุมริมน้ำ ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูสะอาดตาแก่ผู้มาติดต่อ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ