ศธภ.๒-กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และวันครบรอบวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบ 130 ปี วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลปทุมธานี ในการนี้ได้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดชินวรารามวรวิหาร ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และพิธีทำบุญตักบาตร ณ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕