ศธภ.๒ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน รวมถึงบริจาคเครื่องใช้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ทางโรงเรียนวัดโคก 
และ  วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  ข้าราชการบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พิธีถวายสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ท่าน้ำสวนเทพปทุม อาคารศาลารักษ์ปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี