ศธภ.2-กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บริจาคหนังสือ
ให้ห้องสมุดประชาชน กศน. ตำบลบางปรอก เพื่อเด็ก นักเรียน ประชาชน ได้เข้าถึงแหล่งความรู้เพิ่มเติมโอกาสการอ่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี นางวีรดา พิมชะนก และนางสุกันยา ศรีแจ่ม บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน รับมอบหนังสือ ณ ห้องสมุดประชาชน กศน. ตำบลบางปรอก จังหวัดปทุมธานี