ศธภ. ๒ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายไสว  สารีบท รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ
องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมประกอบด้วย
๑) ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
๒) ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒