ศธภ.๒-กิจกรรมวันสำคัญ "วันพระราชทานธงชาติไทย"

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานภายใน ข้าราชการ และบุคลากร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒