ศธภ.๒-กิจกรรมวันสำคัญ

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ในช่วงเช้า นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมาย นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะ รวมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ ลานหน้าอาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และในช่วงค่ำ มอบหมาย นางสาวศุภลักษณ์ บุตรจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี