ศธภ.๒-กิจกรรมวันสำคัญ

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมาย นางสาวเบญจพร โพธิปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕