กิจกรรมวันสำคัญ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายให้นางสาวศิริกัญญา สุขวิเสส ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ หน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร