กิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในสถานศึกษา จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ตั้งแต่วันที 3 ธันวาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565