สพฐ. ร่วม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

                วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรของ สพฐ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนคาราวาน ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

                จากนั้น นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรของ สพฐ. ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร