สอศ. รวมพลังพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนรอบเขตพระราชวังดุสิต จำนวน 4 แห่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนักเรียน นักศึกษา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาสถานศึกษา 12 แห่ง ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 2. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 3.วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 4.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 5.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 6.วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 7.วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 8.วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 9.วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 10. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 11. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเภษมหานคร และ 12. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ร่วมดำเนินกิจกรรมให้บริการ ฟิก อิท เซ็นเตอร์ (Fix it center) ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ จำนวน 100 คัน/ วัน และการบริการตัดผมชาย-หญิง ทั้งนี้ สอส. ได้ให้บริการระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -18.00 น. ในชุมชนสุโขทัยซอย 9 โรงเรียนวัดราชผาติการาม บ้านมนังคศิลา และชุมชนซอยโซดา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ.และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาได้มาทำจิตอาสาที่ชุมชนทั้ง 4 แห่ง ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ สอศ. ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ รู้คุณค่าของการแบ่งปันการช่วยเหลือเกื้อกูลและนำความรู้จากการศึกษาวิชาชีพมาใช้บริการสังคม และจะได้ร่วมมือสานสัมพันธ์ ด้านสังคม ด้านจิตใจ เชื่อมต่อระหว่างสถานศึกษาและชุมชน ให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ซี่งนอกจากชุมชน 4 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น สอศ. ได้จัดกิจกรรมตามภูมิภาค จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบริเวณพระราชวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนพระราชวังภูพาน จ.สกลนคร ชุมชนพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส ชุมชนพระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และ ชุมชนประตูท่าแพ จ. เชียงใหม่
โดยมีอาชีวศึกษาจังหวัด เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สอศ. โดยวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี
ด้วยหัวใจจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล” มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวในชุมชนที่อยู่อาศัยตามเลขทะเบียนบ้านจำนวน 233 ชุด ณ ชุมชมคลองเปรมประชากร กิจกรรมทาสีรั้วกำแพงราวลูกกรงเหล็กและสะพานข้ามคลองเปรมประชากร เก็บกวาดทำความสะอาด โบสถ์ ศาลาการเปรียญเรียน ทางเดินเท้า ลาดวัดและพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ณ วัดหลักสี่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ