สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ เป็นประธาน
โดยสอศ.ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จัดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา จะได้ร่วมมือสานสัมพันธ์ด้านสังคมด้านจิตใจรู้คุณค่าของการแบ่งปันการช่วยเหลือเกื้อกูลและ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ณ วัดหลักสี่ และชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ซึ่งได้ดำเนิน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
2. กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้ครอบครัวในชุมชนที่อยู่อาศัยตามเลขทะเบียนบ้านจำนวน 233 ชุด
3. กิจกรรมทาสีรั้วกำแพงราวลูกกรงเหล็กและสะพานข้ามคลองเปรมประชากร
4. กิจกรรมเก็บกวาดทำความสะอาด โบสถ์ ศาลาการเปรียญเรียนวัดหลักสี่
5. กิจกรรมเก็บกวาดทำความสะอาดทางเดินเท้า ลานวัดและพื้นที่ใช้สอยต่างๆ บริเวณโดยรอบของวัดหลักสี่