สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day” และปรับภูมิทัศน์ในสำนักงานฯ

23 พฤศจิกายน 2565 นางสาววนิดา  ดิลกธนกุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมทำกิจกรรม 5 ส BIG Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงานให้มีความสะอาด ร่มรื่นเป็นระเบียบ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การให้บริการ