วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายเฉลิมชัย  แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายวิโรจน์  ต่อติด รองศึกษาธิการจังหวัดเลย และผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ออกพื้นที่เยี่ยมติดตามสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเลยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาและแบบสอบถามถึงผลกระทบที่ได้รับความเสียหาย และระหว่างวันที่ ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ร่วมบรรจุอาหารแจกผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัย ร่วมกับศูนย์บรรชาการเหตุการณ์จังหวัดเลย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเลย ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย