วันนี้ (4 ต.ค.) ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย ตามข้อสั่งการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
โดยลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ จุดที่ 1 อาชีวะจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ได้ให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมอบถุงยังชีพ “อาชีวะช่วยประชาชน”
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี โดยนายนิรันดร์สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยคณะครูเจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ได้ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ ณ บริเวณสะพานพื้นที่สะพาน ห้วยม่วง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี