เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

—————————————————————————————————————————————————————————————————

                     วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ฝายห้วยคา ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชาสัมพันธ์

รูปภาพกิจกรรม