วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๓ และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบ้านโคกสูง โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี และโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น จำนวน ๑๔๐คน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง