วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยชมรมมุสลิม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ดำเนินการจัดโครงการอาชีวจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ชมรมศาสนาและจริยธรรมอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2565
ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ชมรมมุสลิม วิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมโครงการเพื่อบูรณะสถานภายในมัสยิด ในเขตอำเภอเมืองยะลา
ณ มัสยิดหัวสะพาน มัสยิดตลาดใหม่ มัสยิดจารูใน มัสยิดจารูนอก และมัสยิดสถิตภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา