วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางอังคณา นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 29 คน ออกพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน