วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางอังคนา นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บขยะบริเวณชายหาดอำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการ ศธจ.ปข. จิตอาสาพัฒนาเมืองสาวอ่าว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ภายในชุมชนของตนเอง เกิดจิตสาธารณะ มีความรักความสามัคคี และเป็นการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้สะอาดและน่าอยู่ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

สำหรับโครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!