กิจกรรมพิธีเปิดและปฏิบัติกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวน 800 คน