โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำเดือน มกราคม 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นางขวัญนภา จันทร์ดี รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร, ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตร และบริเวณหน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร