2 พลังรวมใจเป็น 1 “ไฟฟ้าอาสาชุมชนพัฒนาชุมชน”
โดย วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย โดยมี ครูแผนกวิชาไฟฟ้าส่งกำลัง นำทีม นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้า
จำนวน 40 คน ออกให้บริการจิตอาสา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา กล้า-แสดงออก รู้จักแบ่งปันให้กับสังคม และยังใช้ประสบการณ์ในการเรียน ได้ฝึกปฏิบัติจริง
ซึ่งเปลี่ยนสาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้า จัดเรียงสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบ เพิ่มความปลอดภัยให้น้องๆ ณ โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย จังหวัดลพบุรี