ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ร่วมจัดโต๊ะหมู่บูชา และร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัขรราชธิดา ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2 และ วันที่ 6 มกราคม 2566 นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชันษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทยตราบเท่ากัลปวสาน ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค 2