นักศึกษาเทคนิคมีนบุรี ใช้วิชาเรียนอาชีวะ ช่วยน้ำท่วม ภายใต้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)”
ให้บริการ
1. ตรวจเช็ครถยนต์ รถจักรยานยนต์
2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
3. ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
4. บริการช่วยเหลืออื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
เขตลาดกระบัง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล
กระทบจากน้ำรอระบาย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล
เมื่อวานนี้ ( 9 ก.ยฺ 65) นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ และ นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวศึกษาจิตอาสาบริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ จุดบริการปั๊ม ปตท.ถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โดยนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการเทคนิคมีนบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ กล่าวว่าตามที่มีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯในช่วงนี้ทำให้เกิดน้ำรอระบาย
ตามพื้นที่ต่างๆ นั้น ส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่น บ้านเรือนเสียหาย เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของประชาชนถูกน้ำท่วมเสียหาย ได้รับความเดือดร้อน
กันจำนวนมาก นั้น
ซึ่งนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีความห่วงใยและมอบหมายให้สถานศึกษานำน้องๆอาชีวะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ทางวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และสถานศึกษาอื่นๆ อีกหลายแห่ง ในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นำนักเรียนนักศึกษาที่เรียนทางด้านช่างอุตสาหกรรมออกมาตั้งหน่วยบริการช่วยเหลือประชาชน โดยการประสานงานร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จะออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์
จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ