วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร นำทีมครู นักศึกษา ออกให้บริการประชาชนที่ใช้รถบนถนนเจ้าคุณทหาร

เขตลาดกระบัง ระยะทาง 3 กิโลเมตร ที่ขับรถลุยน้ำท่วมขังและรถได้รับความเสียหายหลังเลิกเรียน (วันที่ 12 ก.ย.2565 ) ตั้งแต่เวลา 16.30 น.

ถึงเวลา 20.30 น.