ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

Elementor #79812

กิจกรรมจิตอาสาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอบรมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”และฟังการบรรยาย เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดนวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/61"เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" วันนี้ (20 กรกฎาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดีพร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี พันเอก วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด) วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน มีนายกเหล่ากาชาด นางสุวจี ศิริปัญโญ และส่วนราชการในจังหวัดนครนายกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน จำนวน 200 คน

Top