กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครรอบเขตพระราชฐาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุรางคนา ลาแสดง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนจิตอาสา 904 พร้อมด้วยนางสาวภูษณิศา โพธิราช ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายจตุพร ฮังกาสี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้ากิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครรอบเขตพระราชฐาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานรอบเขตพระราชฐาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ณ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมทาสีรั้วโรงเรียน พัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบ การให้บริการประชาชนจากส่วนราชการ หน่วยงานทหาร สาธารณสุข สถาบันการศึกษา และ ภาคเอกชน ซึ่ง การให้บริการในวันนี้ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้บริการด้านทันตกรรม ตรวจวัดสายตา นอกจากนี้ยังมีโรงครัวพระราชทาน ให้บริการตัดผมฟรี บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ การแสดงดนตรี จากมณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และการให้บริการประชาชนจากส่วนราชการ ต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร